Integritetspolicy

Vi samlar in information direkt från dig via vårt kontaktformulär på webbplatsen eller när du skickar den till oss på annat sätt.

Senast uppdaterad: 28 augusti 2018

 

1. Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för hantering av personuppgifter på HR Stöd & Kompetens är Susanne Norvell susanne@hrstodkompetens.se

 

2. Behandling av dina personuppgifter samt lagringstid

Vi lagrar personuppgifter för att kunna skapa affärsrelationer med nya kunder samt bibehålla och utveckla nuvarande affärsrelationer. De uppgifter som samlas in är namn, e-postadress, telefonnummer samt korrespondens mellan dig och HR Stöd & Kompetens. Uppgifterna samlas in via nätverk och kommunikation via telefon och e-post rörande våra tjänster.

Om du lämnat ditt samtyckte till att få ta del av inbjudningar till frukostföreläsningar och seminarier sparar vi ditt samtycke tillsammans med det datum du lämnat samt ditt namn, telefonnummer och e-postadress. Vi hanterar och lagrar dessa uppgifter för att kunna bjuda in dig till olika evenemang och sparas tills du tar tillbaka ditt samtycke.

Du kan korrigera eller radera den här information en genom att skicka ett e-postmeddelande till susanne@hrstodkompetens.se.

 

3. Dina rättigheter

För att få tillgång till dina personuppgifter som lagrat hos oss kan vi komma att begära kompletterande information om dig för att säkerhetsställa att inte personuppgifterna lämnas i fel händer. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Du kan begära radering av personuppgifter om dig ifall; uppgifterna längre inte är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlas eller om du återkallar ditt samtycke.

Du kan korrigera eller radera den här informationen genom att skicka ett e-postmeddelande till susanne@hrstodkompetens.se

 

4. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi säljer inga personuppgifter till andra och delar inga personuppgifter med någon utanför HR Stöd & Kompetens och våra samarbetspartners.

 

5. Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy, vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom denna sida för senaste informationen om vår integritetspolicy.

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy när som helst. Du kan se statusen genom datumangivelse för denna sekretesspolicy i början av detta dokument.

 

6. Klagomål

Datainspektionen är den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen.

Om du anser att HR Stöd & Kompetens behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du i första hand vända dig till susanne@hrstodkompetens.se därefter lämna in ett klagomål till datainspektionen.

Vill du veta mer om dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen?
Läs mer här

Susanne Norvell | 010-492 73 00

Kontakta mig för ett kostnadsfritt strategiskt samtal per telefon där vi tittar på de utmaningar ni står inför och vad jag eventuellt kan hjälpa till med.

HR Stöd & Kompetens, c/o Kalabrador AB, Östermovägen 33, 854 63 Sundsvall