HR Stöd

Få dina medarbetare att jobba både självständigt och mot samma mål

HR är en förkortning av Human Resources. Att jobba med HR-frågor innebär att hantera allt som finns i relationen mellan arbetsgivare och medarbetare.

HR är en förkortning av Human Resources. Att jobba med HR-frågor innebär att hantera allt som finns i relationen mellan arbetsgivare och medarbetare. Rättigheter och skyldigheter, etik och moral, problem och möjligheter.

Det handlar också om att på olika sätt ta tillvara kraften och engagemanget hos alla på arbetsplatsen. Oavsett bransch, offentlig organisation eller privat företag, litet eller stort är det människor som avgör graden av framgång.

Som konsult kan jag både göra punktinsatser och avlasta organisationen i längre uppdrag.

 

Några områden som jag har lång erfarenhet av:

 • Inspirationsföreläsningar (läs mer)
 • Coachning
 • Analys av resultat från medarbetarenkäter
 • Chefsstödssamtal
 • Grupputveckling
 • Jämställdhet
 • Lönekartläggning
 • Rehabilitering
 • Arbetsrätt
 • HR processer
 • Rekryteringsstöd till chefer i hela eller delar av en rekryteringsprocess.

Mer information

Vill du veta mer om jämställdhet, likabehandling och diskriminering?

Kontakta mig

Kostnadsfritt strategiskt samtal

 

Ett strategiskt samtal är ett kostnadsfritt samtal per telefon där vi tittar på de utmaningar ni står inför och vad jag eventuellt kan hjälpa till med.
{
”Jag har haft det stora nöjet att tillsammans med Susanne utbilda AkzoNobels chefer i ämnet ”Diversity & Inclusion”, dvs Mångfald och Inkluderande ledarskap”. Susanne har en fantastisk förmåga att fånga upp sina deltagare och få dem att dela med sig av sina erfarenheter genom att själv vara en öppen, intresserad och kommunikativ handledare/utbildare i ämnen som engagerar. Den som söker en erfaren, strukturerad och engagerad konsult i ledar- och personalfrågor har i Susanne en utmärkt kandidat för detta.”
SIRPA ENGMAN

Global Director / VP Sales, Marketing & Supply Chain
Functional Chemicals, AkzoNobel

Susanne Norvell | 070-692 82 82
Kontakta mig för ett kostnadsfritt strategiskt samtal per telefon där vi tittar på de utmaningar ni står inför och vad jag eventuellt kan hjälpa till med.
HR Stöd & Kompetens, c/o Kalabrador AB, Östermovägen 33, 854 63 Sundsvall